Tin Nổi Bật
Trang chủ / Xuất Nhập Khẩu / Nghiệp Vụ Nhập Khẩu / Các loại cước hàng không

Các loại cước hàng không

Các khái niệm cơ bản trong Xuất nhập khẩu

 

Khái niệm

 • Xuất khẩu là gì, hay khái niệm xuất khẩu
 • Nhập khẩu
 • Kim ngạch xuất khẩu là gì
 • CO CQ là gì
 • Incoterms là gì (và các điều kiện phổ biến: CIFFOB…)
 • UCP là gì
 • Thư tín dụng (L/C) là gì
 • Hàng xuất khẩu
 • Xuất khẩu tại chỗ

Thủ tục nghiệp vụ

Tiếp đó là tới phần thảo luận về nghiệp vụ và các quy trình, thủ tục trong lĩnh vực XNK:

Dịch vụ

 • Ủy thác xuất khẩu
 • Ủy thác nhập khẩu
 • Công ty XNK
 • Dịch vụ XNK
 • Việc làm XNK

Chứng từ

Thuế xuất nhập khẩu

Nội dung khác

 • XNK Việt Nam
 • Diễn đàn XNK
 • Nhân viên XNK

Xung quanh QSCERT VIET NAM

Vui lòng kiểm tra

Điều kiện DDP

Điều kiện DDP là gì

Điều kiện DDP là gì ?   DDP (nơi đến quy định), là một điều …

Điều kiện FAS

Điều kiện FAS là gì

Điều kiện FAS là gì ?   FAS (tên cảng xếp hàng quy định), là …

chuyển rủi ro trong mua bán hàng hóa

Chuyển rủi ro trong mua bán hàng hóa

Chuyển rủi ro trong mua bán hàng hóa Mua bán hàng hóa (HH) là hoạt …

thủ tục hải quan

Thủ tục hải quan Hệ thống VNACCS

Thủ tục hải quan Hệ thống VNACCS Đối với hàng xuất khẩu 1. Trình tự …

Điều kiện CPT

Điều kiện CPT là gì

Điều kiện CPT là gì ?   CPT (CARRIAGE PAID TO) – CƯỚC PHÍ TRẢ …

Điều kiện DEM

DEM là gì

DEM là gì? DET là gì? Phí lưu container tại bãi của cảng (DEMURRAGE) – …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *