Tin Nổi Bật

Recent Posts

Chứng từ bảo hiểm lô hàng

bảo hiểm xuất nhập khẩu

Chứng từ bảo hiểm lô hàng 1. Khái niệm Chứng từ bảo hiểm là chứng từ do người bảo hiểm cấp cho người được bảo hiểm nhằm hợp thức hóa hợp đồng bảo hiểm và dùng để điều tiết quan hệ giữa tổ chức bảo hiểm và người được bảo …

Xem thêm

Bộ chứng từ xuất nhập khẩu

bộ chứng từ xuất nhập khẩu

Bộ chứng từ Xuất nhập khẩu Bộ chứng từ Xuất-nhập khẩu sẽ bao gồm: 1. Bill of Lading (Vận đơn đường biển) Có 5 loại: Straight bill of lading Order bill of lading Bearer bill of lading Surrender bill of lading Air waybill 2. Invoice (Proforma Invoice hoặc Commercial Invoice) …

Xem thêm

Điều kiện DAP là gì

Điều kiện DAP

Điều kiện DAP là gì ?   DAP (DELIVERY AT PLACE) – GIAO TẠI ĐỊA ĐIỂM DAP (nơi đến quy định), là một điều khoản của incoterm Điều kiện này có thể sử dụng cho mọi phương thức vận tải và có thể sử dụng khi có nhiều phương thức …

Xem thêm