Tin Nổi Bật

Recent Posts

Điều kiện DAT là gì

Điều kiện DAT

Điều kiện DAT là gì ? DAT (DELIVERY AT TERMINAL) – GIAO TẠI BẾN DAT (nơi đến quy định), là một điều khoản của intercom Điều kiện này có thể sử dụng cho mọi phương thức vận tải và có thể sử dụng khi có nhiều phương thức vận tải …

Xem thêm

Điều kiện DDP là gì

Điều kiện DDP

Điều kiện DDP là gì ?   DDP (nơi đến quy định), là một điều khoản của intercom Điều kiện này có thể sử dụng cho mọi phương thức vận tải và có thể sử dụng khi có nhiều phương thức vận tải tham gia. DDP (Delivery Duty Paid) – Giao …

Xem thêm

Điều kiện FAS là gì

Điều kiện FAS

Điều kiện FAS là gì ?   FAS (tên cảng xếp hàng quy định), là một điều kiện trong INCOTERM . Điều kiện này chỉ áp dụng với vận tải biển hoặc vận tải đường thủy nội địa. FAS (Free along side) “Giao dọc mạn tàu” có nghĩa là người bán giao …

Xem thêm