Tin Nổi Bật

Recent Posts

Kinh doanh tạm nhập tái xuất

Tạm nhập tái xuất

Kinh doanh tạm nhập tái xuất Bộ Công Thương đang xin ý kiến một số Bộ và UBND các tỉnh biên giới phía Bắc sau hơn hai năm thực hiện Thông tư 05/2014/TT-BCT (sau đây gọi tắt là Thông tư 05) của Bộ Công Thương quy định về hoạt động kinh doanh …

Xem thêm

Phần mềm SAP là gì

Phần mềm quản lý ERP

Phần mềm SAP là gì ? SAP ERP là gì ? SAP ERP( Enterprise Resource Planning) là phần mềm hoạch định doanh nghiệp được phát triển bởi công ty SAP của Đức. SAP ERP kết hợp các chức năng kinh doanh chính của một tổ chức. Phiên bản đầu tiên …

Xem thêm

Phần mềm quản lý ERP

Phần mềm SAP là gì ? SAP ERP là gì ? SAP ERP( Enterprise Resource Planning) là phần mềm hoạch định doanh nghiệp được phát triển bởi công ty SAP của Đức. SAP ERP kết hợp các chức năng kinh doanh chính của một tổ chức. Phiên bản đầu tiên …

Xem thêm