Tag Archives: 10 nguyên tắc cốt lõi trong Triết lý Kaizen

10 nguyên tắc cốt lõi trong Triết lý Kaizen

10 nguyên tắc cốt lõi trong Triết lý Kaizen Kaizen là một thuật ngữ kinh tế của người Nhật, được ghép bởi từ改 (“kai”) có nghĩa là thay đổi và từ善 (“zen”) có nghĩa là tốt hơn, tức là “thay đổi để tốt hơn” hoặc “cải tiến liên tục”. Thuật ngữ này trong tiếng Anh là […]