Tin Nổi Bật
Trang chủ / Lưu trữ thẻ

Lưu trữ thẻ

11 Điều kiện incoterm

Công việc xuất nhập khẩu

Cách nhớ 11 điều kiện Incoterms 2010 nhanh và hiệu quả nhất Điều kiện của Incoterms 2010 được phân thành 4 nhóm, bạn nên nhớ câu“Em Fải Cố Đi”– 4 từ đầu của câu chính là 4 điều kiện thương mại trong incorterm 2010: E,F,C,D. Hoặc các bạn có thể …

Xem thêm