Tin Nổi Bật
Trang chủ / Lưu trữ thẻ

Lưu trữ thẻ

Bộ chứng từ xuất nhập khẩu

bộ chứng từ xuất nhập khẩu

Bộ chứng từ Xuất nhập khẩu Bộ chứng từ Xuất-nhập khẩu sẽ bao gồm: 1. Bill of Lading (Vận đơn đường biển) Có 5 loại: Straight bill of lading Order bill of lading Bearer bill of lading Surrender bill of lading Air waybill 2. Invoice (Proforma Invoice hoặc Commercial Invoice) …

Xem thêm