Tag Archives: Các loại cước hàng không

Các loại cước hàng không

Các loại cước hàng không

Các loại cước hàng không Khi chuyên chở hàng hóa bằng đường hàng không, chúng ta phải trả cho người vận chuyển một khoản tiền gọi là cước vận tải hàng không. Cước vận tải hàng không được đưa ra dựa trên những cơ sở nhất định và bao gồm nhiều loại cước khác nhau. […]

Xuất nhập khẩu

Các loại cước hàng không

Các khái niệm cơ bản trong Xuất nhập khẩu   Khái niệm Xuất khẩu là gì, hay khái niệm xuất khẩu Nhập khẩu Kim ngạch xuất khẩu là gì CO CQ là gì Incoterms là gì (và các điều kiện phổ biến: CIF, FOB…) UCP là gì Thư tín dụng (L/C) là gì Hàng xuất khẩu Xuất khẩu […]