Tag Archives: chứng nhận hun trùng

chứng nhận hun trùng

Chứng nhận hun trùng – Certificate of Fumigation

Giấy chứng nhận hun trùng Certificate of Fumigation Hàng hóa xuất khẩu từ Việt Nam đi các nước phải chịu rất nhiều quy định của hải quan ở cảng đến để nhà nhập khẩu (người mua hàng hóa của Việt Nam) có thể làm thủ tục để thông quan lô hàng. Một trong những quy định […]