Tag Archives: CHỨNG TỪ BẢO HIỂM HÀNG HÓA

bảo hiểm xuất nhập khẩu

Chứng từ bảo hiểm lô hàng

Chứng từ bảo hiểm lô hàng 1. Khái niệm Chứng từ bảo hiểm là chứng từ do người bảo hiểm cấp cho người được bảo hiểm nhằm hợp thức hóa hợp đồng bảo hiểm và dùng để điều tiết quan hệ giữa tổ chức bảo hiểm và người được bảo hiểm. Trong mối quan hệ […]