Tag Archives: Điều kiện CFR

Điều kiện CRF

Điều kiện CFR

Điều kiện CFR là gì ? CFR (COST AND FREIGHT) – TIỀN HÀNG VÀ CƯỚC PHÍ CFR (cảng đến quy định) CFR là một điều kiện của INCOTERM Điều kiên này chỉ áp dụng với vận tải biển hoặc vận tải đường thủy nội địa. Trong CFR người bán phải giao hàng lên tàu hoặc mua […]