Tag Archives: Điều kiện CPT là gì

Điều kiện CPT

Điều kiện CPT là gì

Điều kiện CPT là gì ?   CPT (CARRIAGE PAID TO) – CƯỚC PHÍ TRẢ TỚI CPT (nơi đến quy định) Cước trả tới điểm đến là cụm từ dịch từ thuật ngữ Carriage Paid To (viết tắt CPT). Đây là một điều kiện của incoterm. Nó có thể sử dụng trong mọi phương thức vận tải, bao gồm […]