Tag Archives: Điều kiện DAP là gì

Điều kiện DAP

Điều kiện DAP là gì

Điều kiện DAP là gì ?   DAP (DELIVERY AT PLACE) – GIAO TẠI ĐỊA ĐIỂM DAP (nơi đến quy định), là một điều khoản của incoterm Điều kiện này có thể sử dụng cho mọi phương thức vận tải và có thể sử dụng khi có nhiều phương thức vận tải tham gia. DAP […]