Tin Nổi Bật
Trang chủ / Lưu trữ thẻ

Lưu trữ thẻ

Điều kiện DAT là gì

Điều kiện DAT

Điều kiện DAT là gì ? DAT (DELIVERY AT TERMINAL) – GIAO TẠI BẾN DAT (nơi đến quy định), là một điều khoản của intercom Điều kiện này có thể sử dụng cho mọi phương thức vận tải và có thể sử dụng khi có nhiều phương thức vận tải …

Xem thêm