Tin Nổi Bật
Trang chủ / Lưu trữ thẻ

Lưu trữ thẻ

Điều kiện DDP là gì

Điều kiện DDP

Điều kiện DDP là gì ?   DDP (nơi đến quy định), là một điều khoản của intercom Điều kiện này có thể sử dụng cho mọi phương thức vận tải và có thể sử dụng khi có nhiều phương thức vận tải tham gia. DDP (Delivery Duty Paid) – Giao …

Xem thêm