Tag Archives: Điều kiện FAS là gì

Điều kiện FAS

Điều kiện FAS là gì

Điều kiện FAS là gì ?   FAS (tên cảng xếp hàng quy định), là một điều kiện trong INCOTERM . Điều kiện này chỉ áp dụng với vận tải biển hoặc vận tải đường thủy nội địa. FAS (Free along side) “Giao dọc mạn tàu” có nghĩa là người bán giao hàng khi hàng hóa được […]