Tin Nổi Bật
Trang chủ / Lưu trữ thẻ

Lưu trữ thẻ

Hiệp định thương mại ATIGA

Hiệp định thương mại AITGA

ATIGA là gì? ATIGA – viết tắt của Hiệp định thương mại hàng hóa ASEAN (ASEAN Trade in Goods Agreement) được ra đời với mục đích điều chỉnh toàn bộ thương mại hàng hóa trong nội khối ASEAN và được xây dựng trên cơ sở tổng hợp các cam kết đã …

Xem thêm