Tag Archives: Kinh doanh tạm nhập tái xuất

Tạm nhập tái xuất

Kinh doanh tạm nhập tái xuất

Kinh doanh tạm nhập tái xuất Bộ Công Thương đang xin ý kiến một số Bộ và UBND các tỉnh biên giới phía Bắc sau hơn hai năm thực hiện Thông tư 05/2014/TT-BCT (sau đây gọi tắt là Thông tư 05) của Bộ Công Thương quy định về hoạt động kinh doanh tạm nhập tái xuất (TNTX), […]