Tin Nổi Bật
Trang chủ / Lưu trữ thẻ

Lưu trữ thẻ

Luật Thuế Xuất nhập khẩu sửa đổi 2016 chính thức có hiệu lực

Luật Thuế Xuất nhập khẩu sửa đổi 2016 chính thức có hiệu lực Luật Thuế XK, thuế NK (sửa đổi) số 107/2016/QH13 được Quốc hội đã thông qua ngày 6-4-2016 chính thức được áp dụng từ 1-9-2016. Đây là Luật được cho là có nhiều điểm mới tích cực, sẽ tác động …

Xem thêm