Tin Nổi Bật
Trang chủ / Lưu trữ thẻ

Lưu trữ thẻ

Thủ tục hải quan Hệ thống VNACCS

thủ tục hải quan

Thủ tục hải quan Hệ thống VNACCS Đối với hàng xuất khẩu 1. Trình tự thực hiện: – Bước 1: Trước khi tiến hành khai hải quan, người khai hải quan phải đăng ký với cơ quan hải quan các thông tin liên quan đến hàng hóa xuất khẩu theo các …

Xem thêm